http://web9x.net http://websitemientrung.com
WEB MASTER

Khác nhau giữa RESTful và SOAP Web Services

thiet ke web da nang
Written by Mai Đông Giang
STT SOAP REST
1) SOAP là một giao thức REST là một cách thiết kế kiến trúc
2) SOAP là từ viết tắt của Simple Object Access Protocol(Giao thức truy cập đối tượng đơn giản) REST viết tắt của REpresentational State Transfer
3) SOAP can’t use REST because it is a protocol REST có thể dùng các web services sử dụng SOAP vì nó có thể dùng bất kỳ giao thức nào như HTTP, SOAP
4) SOAP cung cấp các giao diện dịch vụ(services interfaces) cho các thành phần bên ngoài sử dụng REST sủ dụng đỉa chỉ URI để cung cấp các dịch vụ
5) JAX-WS là java API cài đặt web services theo giao thức SOAP JAX-RS là java API cài đặt web services theo kiến trúc RESTful
6) SOAP định nghĩa các chuẩn và quy tắc chặt chẽ REST không định nghĩa nhiều chuẩn như SOAP
7) SOAP sử dụng băng thông và tài nguyên nhiều hơn REST REST sử dụng băng thông và tài nguyên ít hơn SOAP
8) SOAP định nghĩa chuẩn bảo mật của riêng nó RESTful kế thừa chuẩn bảo mật tầng vận tải của giao thức mạng
9) SOAP chỉ hỗ trợ định dạng dữ liệu XML REST hỗ trợ các định dạng dữ liệu khác nhau như text, HTML, XML, JSON
10) SOAP ít được dùng hơn REST REST được ưa chuộng hơn SOAP
11) Được thiết kế để dùng trong tính toán phân tán Thương không được dùng trong môi trường tính toán phân tán
12) Tin cậy hơn Ít tin cậy hơn – chẳng hạn, HTTP DELETE có thể trả về trạng thái OK ngay cả khi tài nguyên không được xóa
13) Hỗ trợ hầu hết các chuẩn bảo mật, tin cậy và giao dịch Sử dụng tốt với các giao thức như: HTTP, SSL. Các phương thức DELETE và PUT thường bị vô hiệu hóa bởi tường lửa hoặc vấn đề bảo mật
14) SOAP hỗ trợ cả hai giao thức SMTP và HTTP REST gắn với giao thức HTTP

Sưu tầm

About the author

Mai Đông Giang

Tính thẳng thắn, sống tình cảm, làm việc hết mình.
Chia sẻ là nhận lại.