http://web9x.net http://websitemientrung.com
LARAVEL

Hướng dẫn cài Laravel trên Ubuntu

website miền trung
Written by Mai Đông Giang

Đầu tiên máy bạn đã cài xong môi trường web server nha. Ở đây mình đã cài xong Apache và php rồi. Các bạn chưa cài thì làm theo link này: https://goo.gl/PNiRTk

Sau khi đã cài xong, các bạn làm tiếp các bước bên dưới nhé.

1. Cài đặt composer:

– https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-use-composer-on-ubuntu-14-04
2. Cài đặt Laravel:
Các bạn có thể cài theo 2 cách:
* Cách 1 gồm 3 bước dưới:
– composer global require “laravel/installer”
– cd /var/www
– laravel new laravel.dev
* Cách 2:
– composer create-project –prefer-dist laravel/laravel laravel.dev
=> Nếu Laravel 5.2 thì các bạn chạy thêm 3 lệnh sau đây nữa, còn Laravel 5.3 thì không cần 🙂
– composer install
– sudo cp .env.example .env
– php artisan key:generate
Cuối cùng bạn set permission cho thư mục:
– sudo chmod -R 777 /laravel/storage
3. Cấu hình domain ảo cho project:
– sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/laravel.dev.conf
– sudo nano /etc/apache2/sites-available/laravel.dev.conf
* Bạn chép đoạn này vào:
Tiếp theo:
– sudo a2ensite laravel.com.conf
– sudo service apache2 restart
– sudo nano /etc/hosts
Bạn chép đoạn này vào:
127.0.0.1 laravel.dev
OK. Bạn có thể test tại link này. Ahihi xong rồi nhé! Chúc bạn thành công.
=> http://laravel.dev

About the author

Mai Đông Giang

Tính thẳng thắn, sống tình cảm, làm việc hết mình.
Chia sẻ là nhận lại.